Handelsdagen 22 maj Gasklockorna Gävle

.Talare för dagen.OMPROGRAMANMÄL DIG HÄR

Tomas Eneroth

Infrastrukturminister (S) Minister Eneroth pratar om vilka utmaningar vi står inför och hur vi regionalt kan bidra till hållbar konkurrenskraft.

Stefan Hyttfors

Stefan är en mycket uppskattad föreläsare inom områdena framtid, trender och affärsutveckling.
Hans övergripande målsättning är att göra folk redo för förändring och enligt Stefan finns det två olika slags förändring. Det handlar om att falla eller att hoppa.

Mats Engblom

VD på Cibes Lift som levererar och tillverkar person- och godshissar till ett 50-tal länder.
Cibes har haft en stark tillväxt under senaste åren och planerar att växa än mer genom sina dotterbolag och egna säljkontor.

Lena Sellgren

Chefsekonom på Business Sweden och flitigt anlitad som expert i näringslivsfrågor.
Har en bakgrund från Finansdepartementet och Konjunkturinstitutet.

Tove Winiger

Public Affairs- och hållbarhetsansvarig på Sveriges Åkeriföretag. Har arbetat med biodrivmedelspolitik och med åkerinäringens frågor i Bryssel.

Pia Berglund

Vice VD Svensk Sjöfart. Näringspolitisk chef, Representerar svenska rederier som önskar se mer gods längs Sveriges kuster.

Björn Westerberg

VD för Branschföreningen Tågoperatörerna, som representerar de kommersiella gods- och persontrafikoperatörerna. Björn har en bakgrund från SJ där han var ansvarig för strategi, höghastighetståg och ERTMS signalsystem.

David Pagels

VD på Dellner Couplers som har sitt säte i Vika utanför Falun. Företaget säljer tågkoppelsystem, 99% går på export och de har senaste fyra åren tredubblat sin omsättning med bibehållen god lönsamhet.

Anne Geitmann

Stf Affärsområdeschef på Tysk-Svenska Handelskammaren.
Lång och bred erfarenhet av att hjälpa svenska företag att lyckas på den tyska marknaden.

Göran Nyström

EVP Group Marketing and Technology på Ovako.
Moderator för eftermiddagens samtal om internationell handel med fokus på de små företagen jämfört med de stora aktörerna i vår region.

Christel Wiman

Seniorkonsult och styrelsearbetare. Har en bakgrund som VD för bl.a. Stockholms Hamnar och Branschföreningen Tågoperatörerna samt styrelseledamot i Jernhusen.

Jerker Enarsson

Jerker Enarsson driver företaget J2 Leadership & Culture som utvecklar ledare inom högpresterande miljöer. Jerker har bland annat ansvarat för designarbetet och genomförandet av Stora Ensos internationellt belönade ledarskapsprogramet Pathfinders och Pathbuilders.

Handelsdagen arrangeras av Mellansvenska Handelskammaren i samverkan med Gävle Hamn, och riktar sig till dig som är beslutsfattare och/eller på annat sätt arbetar med export, import och/eller infrastruktur. Här får du möjlighet att lära av experter, inspireras av företag som lyckats internationellt, och nätverka med personer med gemensamma utmaningar. 
i samarbete med


För mer information kontakta: 
Cecilia Hed Malmström, Regionchef Gävleborg, per mejl eller ring 072-229 35 00

Kristina Snitt, Regionchef Dalarna, per mejl eller ring 070-959 75 68