STYRELSEN

Vår styrelse

Annika Nygårds 15H20549

Nygårds, Annika

Ordförande

Kasslins väg 5
790 22 Sågmyra
Telefon 072-725 90 06

Anders Bjermulf 15H20502

Bjernulf, Anders

Vice ordförande

Desab
Pål Olles väg 23
795 91 Rättvik
Telefon 070-237 95 00

Jacob Engwall 15H20460

Engwall, Jacob

Styrelseledamot

AB PJ Haegerstrand
Box 656
801 27 GÄVLE
Telefon 026-66 40 05

Arnfinn Fredriksson 15H20582

Fredriksson, Arnfinn

Vice ordförande

Rulex AB
Djuphamnsvägen 23
80595 GÄVLE
Telefon 070-237 96 69

Maria Gullersbo15H20431

Gullersbo, Maria

Styrelseledamot

Stuart Reklam
Kaserngården 4
791 40 FALUN
Telefon 023-666 23 08

malin åhman

Åhman, Malin

Styrelseledamot

Värderingsinstitutet Norra AB
Granitvägen 15
826 34 SÖDERHAMN
Telefon 070-525 14 55

Persson, Hans

Styrelseledamot

Nefab Packaging AB
Alfta

Timber truck just finished loading on small scandinavian dirt road

Export och importutbildningar

Dessa utbildningar är skapade för att du och ditt företag skall kunna göra bättre internationella affärer. De vänder sig till dig som arbetar med internationell handel, kanske som inköpare, säljare, skeppningspersonal, tulladministratör, eller exportchef.

Business man leading a business workshop. Corporate executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training. Business and entrepreneurship concept.

Bli medlem

Mellansvenska Handelskammaren en privat partipolitiskt oberoende organisation inom näringslivet. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för tillväxt i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst.

Group of business colleagues working in a boardroom meeting.

High Potentials

Vårt utbildningsprogram High Potential har fått mycket höga betyg av samtliga deltagare som genomgått programmet. Tillsammans skapar vi nya insikter om oss själva, våra medarbetare och vårt ledarskap och vi utvecklar våra affärer.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Box 1958, 791 19 Falun
Besöksadress: Ölandsgatan 6

Tel: 026-66 20 80
E-post: chamber@ mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund