Remisser

Remissyttrande avseende Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 N2017/05430/TIF

Remissyttrande avseende Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 N2017/05430/TIF

Till Näringdepartementet. Följande remissyttrande kommer från Mellansvenska Handelskammarens Trafikkommitté i Gävleborg och Dalarna.

27 november 2017
Remissvar avseende betänkandet En svensk flygskatt (SOU2016:83)

Remissvar avseende betänkandet En svensk flygskatt (SOU2016:83)

Till Finansdepartementet - Sveriges Handelskamrar avstyrker förslagen om att införa en svensk flygskatt.

20 februari 2017
Kompletterande remiss gällande Väg 56

Kompletterande remiss gällande Väg 56

Till Trafikverket - Kompletterande Samrådsunderlag, Väg 56 Hedesunda-Valbo-Gävle, Gävle kommun, Gävleborgs län.

17 februari 2017