Handelsdagen 22 maj - Gasklockorna Gävle

.Dagens program.OMTALAREANMÄL DIG HÄR
9.30 Registrering & Fika
10.00

Infrastrukturministern Tomas Eneroth

Inledningstal
11.00

Vill du veta hur framtiden blir?

Stefan Hyttfors
Vad innebär globaliseringen för oss i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland? Trender som förändrar samhället, näringslivet och våra beteenden får oss att se nya hot, möjligheter och inte minst behovet av ständig förändring.Vad kommer att vara avgörande för oss?
12.00 Lunch
13.00 Välj mellan att delta i blocket ”Internationella affärer” eller ”Infrastruktur”

.Internationella affärer.

Moderator: Göran Nyström, teknologi- och marknadschef på Ovako


”Världens hetaste tillväxtmarknader”, Lena Sellgren, Chefsekonom, Business Sweden

”En av Europas snabbast växande marknader - Så lyckas du i Tyskland”, Anne Geitmann, Affärsområdeschef, Tysk-Svenska Handelskammaren

”Så växlade vi upp vår exportaffär – våra viktigaste lärdomar” David Pagels, VD, Dellner Couplers

”Våra val för global expansion” Mats Engblom, VD, Cibes Lift

.Infrastruktur.

Moderator: Christel Wiman, Seniorkonsult

I samverkan med Gävle Hamn
Hur kan dagens logistik och infrastruktursystem utvecklas för att bidra till ökad konkurrenskraft. Vad krävs för att transportbranschen ska klara hållbarhetsmålen?

"Lastbilarna som knyter ihop det hållbara transportsystemet",Tove Winiger, politisk ansvarig Sveriges Åkeriföretag

"Bör vi öka volymerna av gods till sjöss", Pia Berglund, vice VD Svensk Sjöfart

"Hållbara godstransporter och järnvägens konkurrenskraft"
Björn Westerberg, VD tågoperatörerna
16.00

Är vi på rätt väg?

Diskussion kring hur vi tillsammans arbetar vidare med att skapa förutsättningar för tillväxt i vår region. Deltagare - Landshövding Ylva Thörn, Landshövding Per Bill, Regionråd Gävleborg Eva Lindberg, Regionchef Dalarna Elsmari Julin, Stf Regional direktör Trafikverket Birgitta Johnson.
16.30

Varför vill någon ledas av dig?

Ett gott ledaskap är en förutsättning för hållbar tillväxt- men vad innebär det att vara en bra ledare? Jerker Enarsson, J2 Leadership & Culture
17.00

After Trade - Enkel mingelbuffé

Avslut och avrundning av dagen ca 18.00

Handelsdagen arrangeras av Mellansvenska Handelskammaren i samverkan bland annat med Gävle Hamn, och riktar sig till dig som är beslutsfattare och/eller på annat sätt arbetar med export, import och/eller infrastruktur. Här får du möjlighet att lära av experter, inspireras av företag som lyckats internationellt, och nätverka med personer med gemensamma utmaningar. 
i samarbete med


För mer information kontakta: 
Cecilia Hed Malmström, Regionchef Gävleborg, per mejl eller ring 072-229 35 00

Kristina Snitt, Regionchef Dalarna, per mejl eller ring 070-959 75 68