Painkillers

Ett produktionsnätverk med fokus på förändring


I produktionsnätverket ”Painkillers” samlar vi produktionschefer som vill utveckla sina företag, oavsett bransch, och som brinner för ständiga förbättringar. Här träffar du personer som vill dela med sig av sin erfarenhet och kunskap och som vill inspireras och få idéer från andra.

Syfte
Nätverket syftar till att på ett pragmatiskt sätt ge dig som deltagare inspiration och insikter om hur för-ändring och verksamhetsutveckling inom utvalda ämnen har en direktpåverkan på företagets lönsamhet och produktivitet.

Mål
Varje deltagare (företag) skall inom 3 månader efter programavslut ha genomfört minst en förbättringsåtgärd som leder till ökad lönsamhet, ROI. 

Målgrupp
Produktionschefer och produktionsutvecklare för producerande företag i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland.

Upplägg
Innan nätverket startar kommer alla deltagare att bli intervjuade för en nulägesbild, problemställning och önskemål om relevanta ämnen att ta upp. Deltagarna träffas vid fyra tillfällen. Deltagarna förväntas bidra med erfarenheter, problemställningar och aktivt delta i olika former av grupparbeten.


Kort om Painkillers


Träffar

  • 4 september 2018
  • 27 november 2018
  • 19 februari 2019
  • 9 april 2019

Kostnad
Icke medlemmar i Mellansvenska Handelskammaren 32 000 kr exkl moms, medlemmar 24 000 kr. Kostnaderna för logi och mat betalas av varje deltagare separat.

Förutom de fyra träffarna ingår kursmaterial, videodokumentation, administration och bokning inför varje träff.

Produktblad
Painkillers (pdf)

För mer information
Kristina Snitt, Regionchef Dalarna
Tel 070-959 75 68
E-post

Cecilia Hed Malmström, Regionchef Gävleborg
Tel 072-229 350 00
E-post