Svenska English

Det här är Mellansvenska handelskammaren

Mellansvenska handelskammaren är en näringslivsorganisation som ägs, styrs och finansieras av medlemmarna. Vi verkar för att förbättra företagens möjligheter att utveckla sina affärer - lokalt, regionalt och internationellt. Vårt uppdrag är att främja näringslivet i regionen och att företräda företagens intressen. Vi drivs av tanken på tillväxt i företagen och regionen och jobbar bland annat inom områdena infrastruktur, offentlig upphandling och näringspolitiska frågor.
 
Regional utveckling i Gävleborg & Dalarna med Mellansvenska handelskammaren

Infrastruktur

För många företag i vår region är infrastrukturfrågorna mycket viktiga, både när det gäller gods- och persontransporter. Därför arbetar vi aktivt med dessa frågor i nära samarbete med bland andra Trafikverket, Region Dalarna, Region Gävleborg, kommuner och en rad olika organisationer. Vi svarar även på ett stort antal remisser och samlar in synpunkter från näringslivet, bland annat via våra båda trafikkommittéer. Läs mer om MellanSveriges LogistikNav.

Näringspolitiska frågor

Vårt mål är att företagen i regionen ska utvecklas långsiktigt. Därför arbetar vi aktivt med dialog med våra medlemmar, offentlig sektor och näringslivet. Två exempel på frågor som vi driver aktivt är:
  • Rättvisa och smidiga offentliga upphandlingar
  • Mångfald i styrelser

Offentlig upphandling

I Sverige köper den offentliga sektorn varor och tjänster för ungefär 500 miljarder kronor varje år. Inom EU är motsvarande siffra 13 000 miljarder kronor, eller mer än sex gånger så mycket som värdet av Sveriges årliga samlade produktion av varor och tjänster. Huvudtanken bakom offentlig upphandling är att alla företag ska behandlas lika vid dessa inköp. 

Mellansvenska handelskammaren arbetar för att skapa en dialog mellan upphandlare och anbudsgivare för att öka förståelsen för respektive partners verklighet. Vi kan också ge rådgivning till medlemsföretagen i frågor som rör offentlig upphandling. Kontakta Anders Franck för mer information.

Här finns en checklista för dig som leverantör.

Mellansvenska Handelskammaren internationellt

Mellansvenska Handelskammaren kallas internationellt för Chamber of Commerce of Central Sweden, och är medlem i den Europeiska samlande organisationen Eurochambres (Bryssel), som representerar 14 miljoner europeiska medlemsföretag. Det är en bra kanal för att påverka näringslivsutvecklingen inom EU.

Som regionens ”ambassad” i det världsomspännande Handelskammarnätverket, med över 10.000 handelskamrar, kan vi erbjuda ett unikt affärsnätverk som kan öppna dörrar till nya marknader. Vår regions industrier spänner över många områden, från stål, trä och papper till internationella handelsföretag och en stor och stadigt växande turism, både vinter och sommar.  


Vi finns här för dig. Har du en fråga som du vill att vi ska driva – tveka inte att kontakta oss!