Svenska English

Mellansveriges LogistikNav driver
logistik- och transportfrågor


Mellansvenska Handelskammaren är drivande i positioneringen av MellanSveriges LogistikNav. 
LogistikNavet är ett sambarbete där åtta kommuner i Gävleborg och Dalarna ingår: Gävle Kommun, Söderhamn Kommun, Hofors Kommun, Sandviken Kommun, Falu Kommun, Borlänge Kommun, Avesta Kommun, Ludvika Kommun. 

Målet är att MellanSveriges LogistikNav ska uppfattas som ett av Nordens mest attraktiva logistiknav både ur ett tillgänglighets-, kostnadseffektivitets- och hållbarhetsperspektiv, med visionen att det är ett självklart val som en del av Stor-Stockholms och Mälardalens transport-, monterings- och centrallagerinfrastruktur.

Läs mer om MellanSveriges LogistikNav