HR-nätverket Pro(u)ductive


Nätverket för HR-chefer som vill ta plats och driva frågor som gör skillnad för organisationen.

Som en Pro(u)ductive-medlem kommer du analysera, diskutera och utveckla:
  • HR som driver resultat och framgång
  • Bra arbetsplats: utveckling och stolthet
  • Ledarskap som stärker prestation
  • ”Compassionate leadership"
Pro(u)ductive är ett nätverk för HR-chefer som har ambitionen att driva frågor som gör skillnad för organisationen, ledningsgruppen och medarbetarna.

Pro(u)ductive-medlemmarna träffas fyra gånger, från lunch till frukost, för att gemensamt analysera och diskutera olika frågor som kan påverka en organisation och samtidigt kunna lära känna varandra i en social miljö.

Som Pro(u)ductive-medlem ingår du i ett nätverk om 10 personer.

Programledning

Nätverket har inspirerats av diskussioner kring kompetensbegreppet och hur HR påverkar verksamheters produktivitet, arbetsgivarvarumärke och framgång.
 

HR-nätverk Pro(u)ductive - Mellansvenska Handelskammaren
Information om HR-nätverket


Antal träffar
4 internatträffar, lunch till frukost (övernattning)

Datum
Ny uppstart planeras våren 2019.
Samtliga träffar börjar med lunch kl 12.00 och avslutas efter frukost efterföljande dag.

Plats
Tällberg 
Gävle 

Pris
18 000 kr exkl. moms för medlemmar i Handelskammaren. 24 000 kr exkl. moms för icke medlemmar. 
I priset ingår avgift för deltagande i 4 st lunch-till-frukost-möten. 

Hotell, luncher, middagar och andra resekostnader betalas av var deltagare.

För mer information
Kristina Snitt, Regionchef Dalarna
Tel 070-959 75 68
E-post

Cecilia Hed Malmström, Regionchef Gävleborg
Tel 072-229 35 00
E-post


Anmäl här