HIGH POTENTIAL

High Potential

Det yttersta målet med allt som Mellansvenska Handelskammaren gör är att vara med och bidra till tillväxt och att stärka företagens konkurrenskraft i vår region - Gästrikland, Hälsingland och Dalarna.

En nyckelfaktor för att en verksamhet ska växa och driva utvecklingen är ett tydligt ledarskap. Det i kombination med att ständigt arbeta med affärsutveckling driver våra bolag framåt. Hur förstår vi våra kunders kunder? Hur blir vi en oumbärlig leverantör och hur får vi alla medarbetare med oss på resan?

Vårt utbildningsprogram High Potential har fått mycket höga betyg av samtliga deltagare som genomgått programmet. Tillsammans skapar vi nya insikter om oss själva, våra medarbetare och vårt ledarskap och vi utvecklar våra affärer.

Steg I
Ledarskap

Målgrupp

En High Potential en en person i ledande befattning, till exempel en mellanchef, projektledare eller teamledare.

Syfte

Förståelse för sitt eget ledarskap så som svaga och starka områden, samt kunskap om att skapa högpresterande team som mår bra​​.

Kort fakta

Utmärkande egenskaper hos en High Potential är en stark vilja att lära mer och att ständigt utvecklas. Utbildningen består av fyra internattillfällen med 16 deltagare. Mellan träffarna får deltagarna individanpassade uppgifter som deltagarna gör ihop med sin utsedda mentor.

Produktblad, Steg I High Potential

Se kalendern för utbildningsdatum

Steg II
Affärsmannaskap

Målgrupp

Detta är en fristående fortsättning på High Potentials Ledarskap. För att delta bör du ha en god bild av dina styrkor, svagheter och utmaningar som ledare.

Syfte

Målet är att få bättre förståelse för dina kunders värdekedja och strategier. Alla deltagare tar med sig ett eget kundcase att borra djupare i. Gruppens deltagare bli varandras konsulter i den processen.

Kort fakta

Utbildningen består av fyra internattillfällen och består av fyra moduler; kundfokus, kundens affärsmodell, högpresterande team och hälsosamma ledare.

Produktblad, Steg II High Potential

Se kalendern för utbildningsdatum

Information och anmälan

Kristina Snitt
Regionchef Dalarna
070-959 75 68
kristina.snitt@ mellansvenskahandelskammaren.se

Cecilia Hed Malmström
Regionchef Gävleborg
072-229 350 00
cecilia.malmstrom @mellansvenskahandelskammaren.se

bilder_mhk_hemsida_2560x60013

Bli medlem

Mellansvenska Handelskammaren en privat partipolitiskt oberoende organisation inom näringslivet. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för tillväxt i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst.

Timber truck just finished loading on small scandinavian dirt road

Export och - importutbildning

Dessa utbildningar är skapade för att du och ditt företag skall kunna göra bättre internationella affärer. De vänder sig till dig som arbetar med internationell handel, kanske som inköpare, säljare, skeppningspersonal, tulladministratör, eller exportchef.

Business man leading a business workshop. Corporate executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training. Business and entrepreneurship concept.

Kommande utbildningar

Står du eller ditt företag och stampar och utvecklingskurvan har mattats av? Våra utbildningar, nätverk och evenemang kan vara din språngbräda i utvecklingen som ledare och få din verksamhet att växa. Se våra inplanerade utbildningar och nätverksträffar i kalendern.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Tel: 026-66 20 80
E-post: chamber@ mellansvenskahandelskammaren.se

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Box 1958, 791 19 Falun
Besöksadress: Ölandsgatan 6