HANDELSDAGEN

Handelsdagen 2019

Vi vill välkomna dig till årets Handelsdag som i år genomförs den 28 maj på Magasinet i Falun.

Handelsdagen är en mötesplats för inspiration och kunskap. Under dagen får du veta mer om de senaste trenderna och hur företag ska lyckas med export och import. Kort och gott en dag för dig som gör affärer.

Precis som tidigare arrangeras dagen i samarbete med Gävle Hamn och temat är Internationella Affärer och Infrastruktur. Vi startar och avslutar med ett gemensamt block och däremellan väljer du vad som intresserar dig mest.

Vad tyckte tidigare deltagare om Handelsdagen?

Dagens Program

11:30            Lunch
12:30            Inledningstal från aktuell minister
13:00            Vart är världen på väg?
13:45             Välj mellan att lyssna på blocket ”Infrastruktur” eller ”Internationella Affärer

Infrastruktur
 • Den nationella godsstrategin – vad har hänt och vart är vi på väg?
  Talare: Pia Berglund Nationell samordnare för sjöfart och närsjöfart, Trafikverket
 • Närsjöfart – en möjlig lösning?
  Talare: Lars Green, Projektledare SPC (Shortsea Promotion Centre), Maritimt forum
 • Panel
  Talarna, moderator samt tex landshövdingar och politiker.

Moderator: Antti Vainio

Internationella Affärer
 • Det internationella affärsläget
 • Brexit – Vad behöver vi veta och göra för att behålla Storbritannien som affärspartner
  Talare: Peter Sandberg, Svenska Handelskammaren i UK
 • Kina – Hur lyckas du på världens största e-marknad
  Talare: Andrea Staxberg, Business Sweden
 • Vår Exportresa – nyckel till lyckade affärer på en global marknad
  Talare: 2 företag från regionen berättar

16:00             Vad är avgörande för att Dalarna och Gävleborg skall lyckas på en Global Marknad
16:30             Summering av dagen
16:45             After Trade

Ögonblick från Handelsdagen 2018


i samarbete med

Handelsdagen arrangeras av Mellansvenska Handelskammaren i samverkan med Gävle Hamn, och riktar sig till dig som är beslutsfattare och/eller på annat sätt arbetar med export, import och/eller infrastruktur. Här får du möjlighet att lära av experter, inspireras av företag som lyckats internationellt, och nätverka med personer med gemensamma utmaningar. 

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Box 1958, 791 19 Falun
Besöksadress: Ölandsgatan 6

Tel: 026-66 20 80
E-post: chamber@ mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund