EXPORTNÄTVERK

Exportnätverk

Varje dag svarar Handelskammaren på frågor från företag som arbetar med internationella affärer. Många gånger är frågorna snarlika oavsett bransch eller storlek på företaget. Vi är övertygade om att det finns mycket att vinna på att hjälpa varandra i dessa frågor.

Målgrupp

De som arbetar med export, import, spedition och logistik, samt för de som arbetar med internationell ekonomi och handel.

Syfte

Erfarenhetsutbyte, information om förändringar, inspiration, ökad kunskap och ett bredare kontaktnät. Deltagarna får även konkreta verktyg och information inom respektive tema.

Kort fakta

Exportnätverket träffas fyra gånger per år. Varje träff har ett tema som vi diskuterar kring med inbjudna experter.

Produktblad, exportnätverk

Datum och teman

18 september i Gävle
Tema: Exportprocessen
Aktuellt för ansvariga inom spedition, logistik och export

6 november i Falun
Tema: Leveransvillkor och betalningslösningar
Aktuellt för ansvariga för spedition, logistik, ekonomi och försäljning

5 februari i Gävle
Tema: IT-säkerhet och export
Aktuellt för ansvariga för spedition, ekonomi, logistik, försäljning, IT

9 april i Falun:
Tema: Landseminarium Iran, Japan och Ryssland
Aktuellt för ansvariga för spedition, försäljning, logistik

Medlemmar i Exportnätverket

ABB  ⋅  AB Edsbyverken  ⋅  AB Hammarprodukter  ⋅  AB PJ Haegerstrands  ⋅  Ahlstrom-Munksjö Group  ⋅  Bergqvist-Insjön AB  ⋅  Business Sweden  ⋅  Cibes Lift AB  ⋅  Ctek Sweden AB  ⋅  Dellner Couplers AB  ⋅  Great Earth Scandinavia AB  ⋅  G-man Tools AB  ⋅  Gävle Hamn AB  ⋅  Log Max AB  ⋅  Mafi AB  ⋅  Ovako Sweden AB  ⋅  Psidac AB  ⋅  Sandvik AB  ⋅  Setra Trävaror AB  ⋅  Stora Enso Fors  ⋅  Sunfab Hydraulics AB  ⋅  Östberg Group AB

Exportnätverket pågår fortlöpande

Kontakta oss på chamber@mellansvenskahandelskammaren.se eller 026-66 20 80 för att veta mer och anmäla ditt intresse!

bad_sommar

Bli medlem

Mellansvenska Handelskammaren en privat partipolitiskt oberoende organisation inom näringslivet. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för tillväxt i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst.

Timber truck just finished loading on small scandinavian dirt road

Export och -importutbildningar

Dessa utbildningar är skapade för att du och ditt företag skall kunna göra bättre internationella affärer. De vänder sig till dig som arbetar med internationell handel, kanske som inköpare, säljare, skeppningspersonal, tulladministratör, eller exportchef.

Business man leading a business workshop. Corporate executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training. Business and entrepreneurship concept.

Kommande utbildningar

Står du eller ditt företag och stampar och utvecklingskurvan har mattats av? Våra utbildningar, nätverk och evenemang kan vara din språngbräda i utvecklingen som ledare och få din verksamhet att växa. Se våra inplanerade utbildningar och nätverksträffar i kalendern.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Tel: 026-66 20 80
E-post: chamber@ mellansvenskahandelskammaren.se

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Box 1958, 791 19 Falun
Besöksadress: Ölandsgatan 6