Vad ingår:

Exportnätverket träffas fyra gånger per år. Varje träff har ett tema som vi diskusterar kring.
Då det passar bjuder Mellansvenska Handelskammaren in experter på det aktuella ämnet.

Exempel på teman vi går igenom:
 • Tullkodex
 • Tullförändringar
 • Frihandelsarbetet
 • Betalningslösningar
 • Korruption

Intresseanmälan

Deltagande företag 

 • ABB
 • AB Edsbyverken
 • AB Hammarprodukter
 • AB PJ Haegerstrands
 • Ahlstrom-Munksjö Group
 • Bergqvist-Insjön AB
 • Business Sweden
 • Cibes Lift AB
 • Ctek Sweden AB
 • Dellner Couplers AB
 • Great Earth Scandinavia AB
 • G-man Tools AB
 • Gävle Hamn AB
 • Log Max AB
 • Mafi AB
 • Ovako Sweden AB
 • Psidac AB
 • Sandvik AB
 • Setra Trävaror AB
 • Stora Enso Fors
 • Sunfab Hydraulics AB
 • Östberg Group AB
Mellansvenska Handelskammarens exportnätverk

Om Exportnätverket


Träffar
4 stycken per år.

Tid
12.00 - 16.00

Plats
Varannan gång i Gävle resp. Falun

Pris
7 000 kr exkl. moms för medlemmar. Priset gäller för en person, vill flera personer komma på en träff tillkommer 500kr/person och träff.
Lunch och fika ingår.