Exportnätverk

Varje dag svarar Handelskammaren på frågor från företag som arbetar med internationella affärer. Många gånger är frågorna snarlika oavsett vilken bransch man är i eller vilken storlek företaget har. Vi är övertygade om att det finns mycket att vinna på att hjälpa varandra i dessa frågor.

Teman för träffarna under 2018/2019


18 september, Gävle
Tema: Exportprocessen
 • Hur ser våra exportprocesser ut? Vi utbyter kunskap och erfarenheter med varandra om hur företagens exportprocessen ser ut.
 • Vilka affärssystem använder ni? Vilka frakt- och bokningssystem körs? Andra verktyg som gör att man får bättre koll och spar tid och pengar?
Aktuellt för: Ansvariga för spedition, logistik och export

6 november, Falun
Tema: Leveransvillkor och betalningslösningar
 • Erfarenhets- och kunskapsutbyte, tips och trix, vad gäller att ha koll på framöver, vilka nya lösningar är på gång.
 • Vi gästas av experter på området.
Aktuellt för: Ansvariga för spedition, logistik, ekonom och försäljning

5 februari, Gävle
Tema: IT-säkerhet och export
 • Hur får man säker dokumenthantering?
 • Vilka risker måste jag ha koll på?
 • Hur säkerställer vi att inte våra bifogade dokument blir kapade?
Aktuellt för: Ansvariga för spedition, ekonomi, logistik, försäljning, IT

9 april, Falun (2019)
Teman: Landseminarium Iran, Japan och Rysslad
 • Kommerskollegiet gästar och informerar.
Aktuellt för: Ansvariga för spedition, försäljning, logistik

Mellansvenska Handelskammarens exportnätverk

Om Exportnätverket


Träffar
4 stycken per år.

Tid
12.00 - 16.00

Plats
Varannan gång i Gävle resp. Falun

Pris
7 000 kr exkl. moms för medlemmar. Priset gäller för en person, vill flera personer komma på en träff tillkommer 500kr/person och träff.
Lunch och fika ingår.

Syfte

 • Erfarenhetsutbyte
 • Information om förändringar
 • Inspiration
 • Ökad kunskap
 • Ett bredare kontaktnät
Information om Exportnätverket och deltagande företag.