HANDELSDOKUMENT

Exportdokument för internationell handel

Vi hjälper dig att visera ursprungs­certifikat, fakturor, prislistor, import­certifikat och liknande handlingar som krävs för handel med utlandet. Olika länder ställer olika krav på och kraven ändras kontinuerligt, så hör av dig till oss om du känner dig osäker. Beställ blanketter från oss, minst 25 stycken.

Användarnamn

Lösenord

Glömt inloggningsuppgifter?

Ursprungscertifikat / Trade Cert

Ursprungscertifikatet är ett bevis som styrker dina varors ursprung och ska utfärdas i exportlandet. Använd TradeCert när du skickar dokument för säkerhets skull. Dokumentet certifieras elektroniskt och er kund kan sedan skriva ut dokumenten på papper genom sin egna skrivare. Använd gärna vårt försättsblad när du skickar in dokument för att vara extra tydlig.


EUR.1

Vid export kan varan vara helt eller delvis befriad från importtull. Villkoret är att varan är en så kallad ursprungsvara, vilket vid importtillfället kan bevisas med ett varucertifikat EUR.1, eller fakturadeklaration. Ett sådant dokument upprättas på initiativ av exportören. Exportören ansvarar för att en vara som tas upp i ett varucertifikat EUR.1 uppfyller kraven för att få räknas som en ursprungsvara. Frihandelsguiden hjälper dig att ta reda på om din vara uppfyller kraven för att räkas som ursprungsvara.


Varucertifikat, A.TR

Det finns ett tullunionsavtal med Turkiet som omfattar alla varor utom kol-, stål- och jordbruksprodukter som kräver EUR.1. Avtalet innebär att varor som är tillverkade i EU eller införtullade här kan importeras tullfritt till Turkiet. När du skickar varor till Turkiet som omfattas av detta avtal kräver mottagaren ett A.TR.-certifikat som bevis på att varorna har så kallad gemenskapsstatus, vilket innebär att mottagaren inte behöver betala några tullavgifter. I Sverige är det Tullverket som legaliserar A.TR.-certifikaten.


ATA-carnet

Handelskammarens ATA-carnet är en förenklad tullhandling. Det fungerar som ett varupass vid temporär införsel av varor i ett land utanför EU. Dokumentet gör det möjligt att tull- och momsfritt medföra utställningsmaterial, varuprover och yrkesutrustning till ett stort antal länder världen över. En förutsättning för att du ska kunna använda en ATA-carnet är att allt gods återinförs till Sverige i oförändrat skick. Handläggningen hos Mellansvenska Handelskammaren av ATA-carnet är tre hela arbetsdagar. Vid snabbare handläggning tillkommer högre avgift.


Import av strategiskt gods

Vissa länder kräver ett International Import Certificate (IC) innan export beviljas. En del av dessa länder kräver även ett leveransbekräftelsecertifikat (Delivery Verification Certificate) som styrker att varorna verkligen levererats till avsett destinationsland, ett sk DVC. Med IC förbinder sig importören att importera varor till Sverige och med DVC intygas att varorna verkligen anlänt hit. Mer information om DVC och IC samt frågeformulär, anvisningar och ansökan finner du på Stockholms Handelskammares hemsida.


Verkar det krångligt? Vi hjälper dig gärna - kontakta oss på 026-66 20 80 eller chamber@mellansvenskahandelskammaren.se.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Tel: 026-66 20 80
E-post: chamber@ mellansvenskahandelskammaren.se

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Box 1958, 791 19 Falun
Besöksadress: Ölandsgatan 6