ERFA-grupp

- Ett professionellt affärsnätverk


ERFA är ett exklusivt format som vänder sig till personer i ledande befattning. Fokus är att träffa andra höga chefer och ledare som söker ny kompetens och sparring för att testa och utveckla strategiska tankar och resonemang inför viktiga beslut. Gruppen leds av en kvalificerade facilator från och med nära koppling till akademin. Konceptet kommer från Handelshögskolan i Stockholm och är väl beprövat och uppskattat i andra regioner i Sverige.  Nu tar vi det till Dalarna, Hälsingland och Gästrikland.

Vad innebär ERFA?
ERFA står för erfarenhetsutbyte där en grupp om 12-15 chefer och ledare från olika företag, organisationer och branscher träffas vid tre tillfällen per år för att lösa konfidentiella verksamhetsproblem och frågeställningar. Erfarenhetsutbytet är dubbelriktat och innebär att en deltagare per möte föredrar en konkret verksamhetsutmaning som behöver lösas. Grunden för processen tar fasta på att först identifiera rätt frågeställning, som därefter fokuseras för att finna praktiska och konkreta lösningar. 

Pröva en frågeställning eller en utmaning
Exempel på frågeställningar kan handla om att; ta nästa steg i verksamhetens utveckling, implementering av strategi, utvecklingsfrågor, lednings- och organisationsfrågor. Tillsammans med personer i liknande positioner skapas förutsättningar att provtrycka strategiska resonemang, du får förmånen att tänka högt utan att det får konsekvenser och framförallt möjligheten att säkerställa att du tänkt rätt innan du implementerar din idé.

Erfaren samtalsledare
Peter Rovér, samtalsledareTillsammans med representanter från Mellansvenska Handelskammaren är det Peter Rovér som leder vår ERFA-grupp. Han har över 20 års erfarenhet från strategisk företags- och verksamhetsutveckling, med tydligt ansats i såväl struktur som kultur. På träffarna kombinerar han praktisk erfarenhet med ledande forskning kring vad riktigt framgångsrika företag gör för att lyckas bättre än andra. Peter har arbetat med ERFA-metodiken sedan 2001 och har lett över 50 ERFA-möten med frågeställningar från såväl privata som offentliga aktörer.
 Kort om ERFA


Antal deltagare
Omkring 12-15 personer i ledande befattning 

Upplägg
Arbete med riktiga case med fokus på strategiska verksamhetsutmaningar Deltagarna blir varandras managementkonsulter. Full sekretess. 

Tre möten per år - från lunch till lunch

  • 11-12 september 2018
  • 29-30 november 2018
  • 14-15 januari 2019

Träffarna är förlagda på eller i närheten av någon av deltagarnas verksamhet.

Kostnad

  • Icke medlemma i Mellansvenska Handelskammaren
    - 44 000 kr exkl moms.
  • Medlemmar i Mellansvenska Handelskammaren
    - 35 000 kr exkl moms.
Produktblad
ERFA-gruppen (pdf)

För mer information
Kristina Snitt, Regionchef Dalarna
Tel 070-959 75 68
E-post

Cecilia Hed Malmström, Regionchef Gävleborg
Tel 072-229 350 00
E-post