Svenska English

Företagstjänster


Som medlem hos Mellansvenska handelskammaren har du ett brett utbud av tjänster för företagare och världens största nätverk till ditt förfogande. Nätverksmöten, kurser och seminarier gör att företagare, prestigelöst och med ett gemensamt fokus, träffas och utbyter erfarenheter och idéer. Handelskammaren erbjuder också konsultation och utfärdar viktiga dokument som behövs vid internationell handel.
Företagsutbildning - Mellansvenska Handelskammaren

Företagsutbildning

För att utvecklas som företag behövs det löpande påfyllning av kunskap. Vi sätter ihop konkreta och matnyttiga utbildningspaket för företagare som speglar våra medlemsföretags utmaningar - alltid med syftet att öka våra medlemmars konkurrenskraft. Här finns information om våra utbildningar.
Affärsnätverk i Dalarna & Gävleborgs län - Mellansvenska Handelskammaren

Affärsnätverk

Handelskammaren driver ett antal affärsnätverk som syftar till att vidga ditt närverk och utvecklas, både som individ och det företag du är med och driver. En begränsad grupp träffas regelbundet och diskuterar aktuella frågeställningar, ofta tillsammans med en expert på det aktuella området. Läs mer om våra nätverk här.
Handelsdokument - Mellansvenska Handelskammaren

Handelsdokument

Vi hjälper dig att legalisera ursprungscertifikat, fakturor, prislistor, importcertifikat och liknande handlingar som krävs för internationell handel. Olika länder ställer olika krav på och kraven ändras kontinuerligt, så hör av dig till oss när du behöver hjälp med handelsdokumentLäs mer här.
Företagsrådgivning - Mellansvenska Handelskammaren

Företagsrådgivning

Vi har professionella rådgivare knutna till oss inom en rad områden, såsom affärsplanering, marknadsstrategiska frågor och försäljning, affärsjuridik och internationella affärer. Läs mer om vad vi kan erbjuda här.
Oberoende tredje part - Mellansvenska Handelskammaren

Oberoende tredje part

Tack vare att Handelskamrarna är oberoende och opolitiska, fungerar vi som Betrodd tredje part, vilket innebär att du som medlem kan få hjälp med allt från affärsuppgörelser och värderingar till tvistlösningar och skiljedomsförfaranden. Läs mer här.
Stipendier - Mellansvenska Handelskammaren

Stipendier

Handelskammarens Stipendiefonder är samlingsnamnet på de fonder som grundats av privatpersoner och organisationer i Gävle och som administreras av Mellansvenska handelskammaren. Läs mer om våra stipendier och anslag här.​