Sagt om oss, referenser:

Otto Stenvall, VD, EQC Management

Otto Stenvall, VD, EQC Management


EQC Group är ett konsultbolag med tjänster inom bygg-, anläggnings- och industrisektorn. Effektivitet, kvalitet och kompetens är företagets nyckelord. Företaget startades 2011 och har i dag cirka 180 medarbetare spridda över i stort sett hela Sverige. Otto har bland annat varit med på Mellansvenska Handelskammarens kurser för styrelseledamöter och styrelseordföranden.

– Kurserna är riktigt, riktigt bra. Man får en tydlig förståelse för företag och företagande; hur allt hänger ihop med lagar, regler och krav. Konkret och matnyttigt. I nätverket Young Professionals träffar jag andra unga ledare och knyter nätverk som kommer att vara värdefulla på lång sikt, berättar Otto Stenvall, VD, EQC Management

Olle Larsson, VD på Fiskarhedens Trävaru AB

Olle Larsson, VD på Fiskarhedens Trävaru AB


Fiskarheden är ett modernt sågverk som ligger i Transtrand, vid Sälenfjällens fot. Här tillverkas virke av högsta kvalitet och skeppas ut i världen. Varje dag lämnar 150 långtradare Transtrand, ofta på Vasaloppsvägen, via Mora och vidare till kunden eller någon hamn. Det här är en utmaning för Fiskarheden.

Vasaloppsvägen är en flaskhals redan idag, men nya bestämmelser gör att vi inte heller kommer att kunna köra med fulla ekipage. Mellansvenska handelskammaren har hjälpt oss att påverka Trafikverket att förbättra bärigheten för tunga transporter på sträckan mellan Fiskarheden och Oxberg, berättar Olle Larsson, VD, Fiskarheden Trävaru AB.

Annica Bresky, VD på Iggesund Paperboard AB

Annica Bresky, VD på Iggesund Paperboard AB


Iggesund Paperboard AB ingår i Holmen-koncernen och är en global leverantör av kartong till förpackningar och grafiska produkter. Annica Bresky är VD sedan ett år tillbaka och har sitt kontor i Iggesund, söder om Hudiksvall. Hon uppskattar att Handelskammaren driver viktiga näringspolitiska frågor inom bland annat infrastruktur och logistik, men också nätverken, där hon får möjlighet att träffa andra företagare.

- Nätverken hjälper oss att fokuserat driva frågor som är avgörande för vår konkurrenskraft, vi får en gemensam röst för att påverka politiken. De kontakter man knyter och de samarbeten som initieras är speciellt viktiga för mindre orter. Exempel på andra samarbetsområden är rekrytering av nya medarbetare, där det kan vara utmanande att hitta specifika kompentenser eller då dem medföljande parten behöver ett jobb berättar Annica.

Nina Barzey, ägare och VD på BSmart Legal

Nina Barzey, ägare och VD på BSmart Legal


BSmart Legal är en juristbyrå som hjälper sina kunder med både nationella och internationella affärer. Nina Barzey är grundare, ägare och VD. Hon tycker att det är värdefullt med Mellansvenska Hammarkammarens nätverk och seminarier, men också det stöd hon får regelbundet.

– Tack vare Mellansvenska Handelskammaren har jag lyckats bygga min juridiska konsultverksamhet. De har genom åren breddat sina tjänster och det är roligt att de nu lyckas nå ut till ett så brett spektrum av företagare, säger Nina.

Marie Berglund, VD på Elite Grand Hotel, Gävle

Marie Berglund, VD på Elite Grand Hotel, Gävle


Grand Hotel byggdes i centrala Gävle redan 1901. Idag är Elite Grand Hotel helt nyrenoverat med 124 hotellrum. Marie Berglund är VD och har nära kontakt med Mellansvenska Handelskammaren för nätverken, och föredragen.

– Nätverken har hjälpt mig att få en dialog med beslutsfattare på rätt nivå. Det hjälper oss att ligga i framkant och även vara med och påverka utvecklingen i näringslivet. Jag uppmuntrar alla att vara med, inte minst den nya generationens ledare,  säger Marie Berglund.

Anna-Sofia Winroth, Ägare och VD på Gefle Chocolaterie

Anna-Sofia Winroth, Ägare och VD på Gefle Chocolaterie


Anna-Sofia Winroth startade Gefle Chocolaterie 2000 med en ambition att tillverka och sälja kvalitetschoklad av naturliga råvaror, där varken människor eller natur utnyttjas. Under de år som gått sedan starten har Mellansvenska handelskammaren varit ett viktigt bollplank.

– Det har varit mycket värdefullt för mig att bara kunna lyfta på luren och ringa Mellansvenska Handelskammaren. De har ett stort nätverk och jag har fått många kontakter som hjälpt mig i mitt företagande, säger Anna-Sofia.