Gemensam kraft för gynnsamt näringslivsklimat i Dalarna och Gävleborg

En av Mellansvenska Handelskammarens viktigaste uppgifter är att verka för ett långsiktigt och konkurrenskraftigt näringsliv i Dalarna och Gävleborg. Vårt yttersta mål med allt vi gör är att vara med och skapa tillväxt i våra regioner och stärka våra medlemmars konkurrenskraft.

Vi fokuserar på tre områden som våra medlemmar lyft som kritiska faktorer för att kunna växa:
  Arbetet sker i huvudsak via dialog med våra medlemmar och de offentliga, dvs allt från Länsstyrelsen, Regionförbund, Landsting och kommunchefer till kommunala näringslivschefer, myndigheter och politiker på olika nivåer.

Näringspolitisk påverkan & god affärssed - Mellansvenska Handelskammaren