Svenska English

Handelsdokument för internationell handel

Handelsdokument för internationell handel hos Mellansvenska Handelskammaren

Vi hjälper dig att legalisera ursprungscertifikat, fakturor, prislistor, importcertifikat och liknande handlingar som krävs för internationell handel. Olika länder ställer olika krav på och kraven ändras kontinuerligt, så hör av dig till oss om du känner dig osäker. Blanketter kan beställas från Mellansvenska Handelskammaren, minimum 25 stycken.
Använd gärna vårt försättsblad när du skickar in dokument.
 Försättsblad

Ursprungscertifikat - Certificate of Origin

Vid export till många länder utanför EU krävs ett bevis om varors ursprung, ett så kallat ursprungscertifikat, Certificate of Origin, som stämplas av Mellansvenska Handelskammaren. Ursprungscertifikatet visar exportvarans ursprungsland och kan användas till alla länder. Det är ett bevis som styrker dina varors ursprung och ska utfärdas i exportlandet. Blanketter kan beställas från Mellansvenska Handelskammaren.

 Ursprungscertifikat
 Prislista för intyg

EUR.1

Vid export kan varan vara helt eller delvis befriad från importtull. Villkoret är att varan är en så kallad ursprungsvara, vilket vid importtillfället kan bevisas med ett varucertifikat EUR.1, eller fakturadeklaration. Ett sådant dokument upprättas på initiativ av exportören. Exportören ansvarar för att en vara som tas upp i ett varucertifikat EUR.1 uppfyller kraven för att få räknas som en ursprungsvara. Blanketter kan beställas från Mellansvenska Handelskammaren.


 Mall för EUR.1-ansökan
 Prislista för EUR1

Frihandelsguiden hjälper dig att ta reda på om din vara uppfyller kraven för att räkas som ursprungsvara.


Varucertifikat, A.TR

Det finns ett tullunionsavtal med Turkiet som omfattar alla varor utom kol-, stål- och jordbruksprodukter som kräver EUR.1. Avtalet innebär att varor som är tillverkade i EU eller införtullade här kan importeras tullfritt till Turkiet. När du skickar varor till Turkiet som omfattas av detta avtal kräver mottagaren ett A.TR.-certifikat som bevis på att varorna har så kallad gemenskapsstatus, vilket innebär att mottagaren inte behöver betala några tullavgifter. I Sverige är det Tullverket som legaliserar A.TR.-certifikaten. 

 Mall för Varucertifikat, A.TR

ATA-carnet

Handelskammarens ATA-carnet är en förenklad tullhandling. Det fungerar som ett varupass vid temporär införsel av varor i ett land utanför EU. Dokumentet gör det möjligt att tull- och momsfritt medföra utställningsmaterial, varuprover och yrkesutrustning till ett stort antal länder världen över. En förutsättning för att du ska kunna använda en ATA-carnet är att allt gods återinförs till Sverige i oförändrat skick. Handläggningen hos Mellansvenska Handelskammaren av ATA-carnet är tre hela arbetsdagar. Vid snabbare handläggning tillkommer högre avgift.

 Mall för ATA-carnet
 Prislista för ATA-carnet

Import av strategiskt gods

Vissa länder kräver ett International Import Certificate (IC) innan export beviljas. En del av dessa länder kräver även ett leveransbekräftelsecertifikat (Delivery Verification Certificate) som styrker att varorna verkligen levererats till avsett destinationsland, ett sk DVC. Med IC förbinder sig importören att importera varor till Sverige och med DVC intygas att varorna verkligen anlänt hit.

Mer information om DVC och IC samt frågeformulär, anvisningar och ansökan finner du på Stockholms Handelskammares hemsida.
Verkar det krångligt? Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss för mer information