Svenska English

Vi stödjer dina affärer genom att vara oberoende tredje part i Dalarna och Gävleborg.


Tack vare att Mellansvenska handelskammaren är oberoende och opolitisk, fungerar vi som betrodd tredje part, vilket innebär att du kan få hjälp med allt från affärsuppgörelser och värderingar till tvistlösningar och skiljedomsförfaranden, där vi fungerar som oberoende tredje part.

Här är några exempel där vi kan stödja dig i dina affärer:

Oberoende rådgivning kring lagen om offentlig upphandling, mellansvenskahandelskammaren.se

Anbudsöppning och offentlig upphandling

Mellansvenska Handelskammaren medverkar vid anbudsöppning, i syfte att se till att öppningen sker enligt lagen. Vi kan även se över hur offentliga organisationer hanterar sin offentliga upphandling.

Få hjälp med varumärkesskydd (EU) och varumärkesfrågor, mellansvenskahandelskammaren.se

Varumärkesskydd

Uppfyller ditt varumärke de kriterier som behövs för att vara skyddat? Vi samarbetar med Stockholms Handelskammare i varumärkesfrågor. E-post info@chamber.se

Opartisk värdering av besiktningsman/värderingsman, mellansvenskahandelskammaren.se

Besiktningsman/värderingsman

Behöver du få ditt bolag eller egendom värderat? Behöver du som privatperson få ditt bohag eller bil värderad? Då kan du vända dig till oss för en opartisk värdering via någon av våra förordnade besiktnings- och värderingsmän. Du hittar dem här. Observera att besiktnings- och värderingsmännen inte är anställda av handelskamrarna, vilket gör att vi inte tar ansvar för det arbete de utför. Respektive besiktnings-/värderingsmännen som ansvarar för värderingen.

Förvara källkoden hos en oberoende tredje part, mellansvenskahandelskammaren.se

Källkodsdeponering tryggar din IT-investering

Inköp av programvara och IT-system medför stora investeringskostnader i både tid och pengar. Systemen är dessutom ofta anpassade efter just ditt företag. Vad händer om säljaren av systemet går i konkurs? Vem har rätten till programvaran? Genom att förvara källkoden hos en oberoende tredje part, kan du försäkra dig om fortsatt tillgång till programvaran. Vi samarbetar med Stockholms Handelskammare i källkodsdeponeringsfrågor. Kontakta oss för mer information, 026-66 20 80 eller per mejl.

Vi hjälper dig med skiljeklausul i avtal, mellansvenskahandelskammaren.se

Skiljedomsinstitutet

När två företag träffar ett avtal kan de välja att skriva in en skiljeklausul i avtalet. Det innebär att de löser eventuella konflikter vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut i stället för att gå till vanlig domstol, vilket är dyrt och tidskrävande. Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut är ett av de ledande i världen på skiljedomar. Läs mer här.

Vi hjälper dig med reglerna kring muta och bestickning, mellansvenskahandelskammaren.se

Mutor och bestickning

Mellansvenska handelskammaren arbetar mot mutor och bestickning. Har ditt företag regler inom detta område, eller behöver du hjälp i dessa frågor? Ni kan läsa mer på Institutet Mot Mutors hemsida, institutetsmotmutor.se eller kontakta oss på 026-66 20 80 eller per mejl.