Svenska English

Affärsnätverk

Handelskammaren driver i dagsläget fyra typer av riktade affärsnätverk som syftar till att vidga ditt närverk och utvecklas, både som individ och det företag du är med och driver. En begränsad grupp träffas regelbundet och diskuterar aktuella frågeställningar, ofta tillsammans med en expert på det aktuella området. 

VD-nätverk i Gävleborg och Dalarna, mellansvenskahandelskammaren.se

ERFA-grupp

Våra ERFA-grupper är ett exklusivt format som vänder sig till personer i ledande befattning. Fokus är att träffa andra höga chefer och ledare som söker ny kompetens och sparring för att testa och utveckla strategiska tankar och resonemang inför viktiga beslut. 

Målgrupp: Personer i ledande befattning inom privata och offentliga aktörer i Gävleborg och Dalarna
Syfte: Erfarenhetsutbyte, strategisk verksamhetsutveckling med riktiga case, långsiktiga relationer, ny kunskap och inspiration
Upplägg: Tre tillfällen - från lunch till lunch
Antal deltagare: 12-15 deltagare per nätverk

Ny uppstart sept 2018 - anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig.​

Ansök till kommande ERFA-grupp

Läs mer om kommande uppstart och ansök till ERFA-grupp.


VD-nätverk i Gävleborg och Dalarna, mellansvenskahandelskammaren.se

Painkillers

I produktionsnätverket ”Painkillers” samlar vi produktionschefer som vill utveckla sina företag, oavsett bransch, och som brinner för ständiga förbättringar. Här träffar du personer som vill dela med sig av sin erfarenhet och kunskap och som vill inspireras och få idéer från andra.

Målgrupp: Produktionschefer och produktionsutvecklare för producerande företag i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland.
Syfte: Nätverket ger dig som deltagare inspiration och insikter om hur förändring och verksamhetsutveckling har en direkt påverkan på företagets lönsamhet och produktivitet.
Upplägg: Fyra tillfällen

Ny uppstart sept 2018 - anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig.​

Ansök till kommande Painkiller-nätverk

Läs mer om kommande uppstart och ansök till Painkillers.


Exportnätverk Gävleborg och Dalarna, mellansvenskahandelskammaren.se, exportfrågor, importfrågor, skeppningsfrågor

Exportnätverk

Varje dag svarar Handelskammaren på frågor från företag som arbetar med internationella affärer. Många gånger är frågorna snarlika oavsett vilken bransch man är i eller vilken storlek företaget har. Vi är övertygade om att det finns mycket att vinna på att hjälpa varandra i dessa frågor.

Målgrupp: För dig som arbetar med export-, import-, och skeppningsfrågor
Syfte: Erfarenhetsutbyte, information om förändringar, inspiration, ökad kunskap och ett bredare kontaktnät
Upplägg: Fyra träffar per år där varje träff har ett tema
Kostnad: 7 000 kr exkl. moms för medlemmar. Medlemskapet gäller företaget vilket gör att den som är mest berörd av temat för träffen kan komma. 

Exportnätverket pågår fortlöpande - anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig.

Läs mer om Exportnätverket.​


Young Professionals program för Gävle och Falun

Young Professionals för unga ledare - Tar paus våren 2018

Vi filar på upplägget Young Professionals och återkommer innan sommaren 2018.
Vi vill att nätverket skall ge dig oumbärlig kunskap och kontakter som gör verklig skillnad för både dig och ditt företag.

Är du intresserad? Lämna din intresseansökan så kontaktar vi dig när upplägget är klart.

Det här är nätverket för dig under 40 år som vill utveckla ditt kontaktnät, utbyta erfarenheter och hämta inspiration från intressanta människor och föreläsningar. Ämnen som avhandlas är exempelvis ledarskap, personlig utveckling, marknadsföring och historier från intressanta entreprenörer och företagsledare.HR-nätverk för HR-chefer i Dalarna och Gävleborg, mellansvenskahandelskammaren.se

HR-nätverk - Pro(u)ductive

Pro(u)ductive people är ett HR-nätverk för HR-chefer som har ambitionen att driva frågor som gör skillnad för organisationen, ledningsgruppen och medarbetarna. Vid varje träff möter gruppen olika personer som har erfarenhet och kunskaper inom relevanta HR-teman. Du ges möjlighet att lyfta utmaningar du har idag och kan använda gruppen som en resurs och problemlösare.

Målgrupp: HR-chefer i Dalarna- och Gävleborgs län
Syfte: Erfarenhetsutbyte, långsiktiga relationer, ny kunskap och inspiration
Upplägg: 4 träffar, lunch till frukost (övernattning)
Antal deltagare: 10 deltagare per nätverk

Ny uppstart planeras till våren 2019 - anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig.

Mer information om HR-nätverket

Läs mer om HR-nätverket.