Panoramiczny obraz nad brzegiem jeziora

Bli medlem!

Mellansvenska Handelskammaren en privat partipolitiskt oberoende organisation inom näringslivet. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för tillväxt och för att göra Gästrikland, Hälsingland och Dalarna till en ännu bättre region att driva företag inom. Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst.

TACK FÖR EN
INSPIRERANDE DAG!

Vi riktar ett stort tack Gävle Hamn, till alla som gjorde dagen möjlig och till alla deltagare. Vi ses på Handelsdagen 2019 torsdagen den 9 maj på Magasinet i Falun.

Remissvar: Flygskatt bör ej införas

Utredaren visar att en svensk flygskatt endast i en mycket begränsad omfattning skulle kunna bidra till övergripande målen om lägre klimatpåverkan. Det framkom också att en flygskatt skulle ha negativ effekt på tillgängligheten inom Sverige, på internationella flygförbindelser samt på flygbolagens vilja att etablera flyglinjer till och från Sverige. Detta skadar Sveriges konkurrenskraft.

Ny vägslitageskatt riskerar hämma svensk företagsutveckling

Sverige behöver konkurrenskraftiga företag över hela landet. För att det ska vara möjligt krävs kostnadseffektiva vägtransporter. Regeringens nya förslag om införande av vägslitageskatt är därför en viktig fråga för ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt Sverige.

EXPORTNÄTVERK

Vi svarar dagligen på frågor från företag som arbetar med internationella affärer. Många gånger är frågorna liknande. Det finns mycket att vinna på att hjälpa varandra.

UTBILDNINGAR

Arbetar du som vd, chef eller i en roll där du leder andra? Står du eller ditt företag och stampar och utvecklingskurvan har mattats av? Våra utbildningar, nätverk och evenemang kan vara din språngbräda i utvecklingen som ledare och få din verksamhet att växa.

HIGH POTENTIAL

Vårt utbildningsprogram High Potential har fått mycket höga betyg av samtliga deltagare som genomgått programmet. Tillsammans skapar vi nya insikter om oss själva, våra medarbetare och vårt ledarskap och vi utvecklar våra affärer.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Box 1958, 791 19 Falun
Besöksadress: Ölandsgatan 6