VD-nätverk

- Ett professionellt affärsnätverk

 
  • Tänk om du kunde hyra en extern ledningsgrupp som stod för erfarenhet och framgång. Hur skulle du använda dem då?
 
  • Tänk om du kunde få ett eget nätverk över Gävleborg och Dalarna med VDar från andra branscher. Vilka möjligheter skulle det ge?


Med våra VD-nätverk får du möjlighet att lyfta och diskutera de utmaningar du står inför. Du får ett bollplank, stöd och styrka, deltagarna berikar varandra genom erfarenheter och kontakter. Allt sker naturligtvis under full sekretess.

All verksamhet både kan och behöver utvecklas. Målet med nätverket är att utveckla dig själv och din verksamhet samt att öka kontakten mellan ledare inom vår region Dalarna och Gävleborg.

Samtalsledare för VD-närverket är Andreas Garp, VD och Kristina Snitt, regionchef, båda Mellansvenska Handelskammaren.

Vi träffas under fyra eftermiddagar med start kl 15.00. Under eftermiddagen och kvällen diskuterar vi kring olika teman samt lyssnar till inbjudna föreläsare inom området. Kvällen avslutas med gemensam middag och övernattning i Tällberg. Träffarna avslutas efter gemensam frukost dagen efter.

Upplägg
Deltagarna bidrar till varje möte med sina erfarenheter och kunskaper och tar med sig aktuella case eller utmaningar. Varje träff inleds med en ”incheckning”. Vad är den viktigaste frågan du arbetar med just nu? Vilken är den största utmaningen du ser för tillfället?

Vid varje träff kommer vi att bjuda in föreläsare som ger djupare inblick och inspiration i temat för träffen.

Träff 1
Presentation av deltagare och vilka utmaningar man själv och företaget står inför.
Tema: Vart är världen på väg?
Vilka omvärldskrafter påverkar och omformar din organisation, affär och verksamhet under närmaste 3-7 åren?
Föreläsare: Kairos Future

Träff 2
Tema: Tillväxt genom digital transformation
Hur tar ditt företag vara på möjligheterna och utmaningarna som den digitala transformationen ger.
Föreläsare: Mika Toivanen, VD, Tria Tech

Träff 3
Tema: Kompetensväxling
Hur gör vi när det ställs nya krav på organisationen?
Hur får vi ihop personal som varit med länge med nyanställda?
Föreläsare: Olov Winblad von Walter, Brukschef, Iggesund Paperboard AB

Träff 4
Tema: Att leda ”milleniums”
Vad kommer att krävas av oss som arbetsgivare om 5-10 år?
Föreläsare: Information kommer.Mellansvenska Handelskammaren VD-nätverk

Information om
VD-nätverket


Vad ingår:
Fyra nätverksträffar, 4 x 3-rättersmiddag, övernattning på Tällbergsgården i Tällberg inkl frukost.

När:
21 sept 2017, 16 nov 2017, 22 feb 2018 och 12 april 2018
Samling kl 15.00 och avslutas efter frukost dagen efter.

Deltagaravgift:
32 000 kr exkl moms för medlemmar i Handelskammaren.
Icke medlemmar 40 000 kr.
Mat, dryck och logi ingår i priset.

För mer information
Kristina Snitt, Regionchef Dalarna
Tel 070-959 75 68
E-post

Cecilia Hed Malmström, Regionchef Gävleborg
Tel 072-229 350 00
E-post