Svenska English
Mellansveriges LogistikNav driver logistik- och transportfrågor

Mellansveriges LogistikNav driver
logistik- och transportfrågor


MellanSveriges LogistikNav är ett regionalt kunskaps- och marknadsföringsnätverk, som genererar regional affärsutveckling och tillväxt. Satsningen på infrastrukturutbyggnaden och regionens utveckling som logistiknav har stor betydelse för att stärka konkurrenskraften för regionens näringsliv.  

Projektet lyfter samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor, samt samverkan mellan regioner, kommuner och kompetenser. De organisationer och kommuner som stödjer och finansierar verksamheten är: Region Gävleborg, Region Dalarna, Gävle Kommun, Hofors kommun, Söderhamn Kommun, Sandviken Kommun, Falu Kommun, Borlänge Kommun och Mellansvenska Handelskammaren.

Läs mer om MellanSveriges Logistiknav