Ledarskapsprogrammet High Potential


Är du redo att utmana dig själv och din förmåga att leda andra? Det yttersta målet med allt som Mellansvenska Handelskammaren gör är att vara med och bidra till tillväxt i vår region.

Vi medverkar till att konkurrenskraften hos våra medlemmar stärks genom att skapa bra förutsättningar för att driva bolag i Dalarna och Gävleborg. Vi förmedlar kunskap och kontakter – såväl lokalt som nationellt och internationellt.

En nyckelfaktor för att ett företag skall växa och driva utvecklingen är ett tydligt ledarskap. Vi är därför extra stolta att kunna erbjuda ett ledarskapsprogram som håller världsklass.

Vid fyra internattillfällen får du utveckla dina personliga ledaregenskaper och mellan träffarna får du individanpassade uppgifter som du gör ihop med din mentor.

Det finns totalt 16 platser till varje programstart.

Vad säger tidigare deltagare om High Potential? 

Vad får du ut av att gå High Potential?

 • Förståelse för mitt eget ledarskap, mina svaga och starka områden
 • Verktyg för att förstå mina medarbetare och hantera nya, utmanande situationer
 • Kunskap om hur jag kan arbeta för att skapa högpresterande team som mår bra​​

De mest utmärkande egenskaperna för en High Potential är:

 • Vilja att ta ett steg vidare och lära sig mer
 • Motivationen till att utvecklas
Vi vill att alla som går programmet skall dela en stark motivation till att utvecklas. Vi utgår från ditt sammanhang i processerna men du kommer också att få insikter från andra affärsområden och deras utmaningar. 

En High Potential är en person i ledande befattning med stor utvecklingspotential. Det kan till exempel vara en VD, mellanchef, projektledare, teamledare, KAM eller person i annan position som i någon form är med och påverkar företagets kultur och prestation.

Mentorskap

En viktig del av ledarskapsprogrammet High Potential är mentorskap. För att förankra vad du vill uppnå med att gå programmet skall du utse en mentor, det kan vara en överordnad chef, någon från styrelsen eller en person utanför organisationen. Mellan träffarna kommer du att få uppgifter som du skall diskutera ihop med din mentor.

Programansvariga

Programmet leds av Jerker Enarsson, en av Sveriges främsta ledarskapsutvecklare, och Anders Berglund, ledarskapsutvecklare.

Jerker Enarsson växer och utvecklar ledare inom högpresterande miljöer. Hans huvudsakliga bakgrund kommer från Stora Enso där ledarskapet är sett som den starkaste drivkraften för prestation och kultur. Jerker ansvarade bl a för deras interna ledarskaps program Lead Through People samt deras management audit och talangprocess. Tillsammans med IMD i Lausanne/Schweiz har han varit med i designarbetet och genomförandet av deras internationellt belönade ledarskapsprogram Pathfinders och Pathbuilders. Att utveckla högpresterande kulturer och ledare samt organisation är hans passion.

Anders Berglund är ledarskapsutbildare och f d elittränare i bandy. Anders är erkänt duktigt på att bygga team och att skapa en sund företagskultur. Med en lång erfarenhet av att möta människor i olika sammanhang har han lätt för att skapa hållbara relationer och hans stora drivkraft bygger på en positiv människosyn och respekt för varje individ.

Anmälan till High Potential programmet

Vi söker dig som har en stark personlig drivkraft och hög motivation för att utveckla dig som ledare.
För att alla deltagare ska få största utväxling av High Potentials-programmet vill vi försäkra oss om att samtliga som går verkligen är motiverade och beredda att utvecklas. När du meddelat oss din anmälan kommer du att bli uppringd av oss för en enklare intervju om din nuvarande arbetssituation, vilka utmaningar du ser i ditt ledarskap idag samt vilka förväntningar du har på programmet. Vi vill även veta vilken mentor du valt att ha.

Anmäl ditt intresse till höstens uppstart via e-post till Cecilia Hed Malmström, Regionchef Gävleborg.
Det finns plats för 16 stycken per grupp.

Upplägg i korthet

Modul 1: Jag som ledare
 • Varför ska någon ledas av mig?
 • Hur uppfattas jag som ledare?
 • Vilka är mina styrkor och utvecklingsområden?
 
Modul 2: Megatrender och beteenden
 • Vilka är de stora megatrenderna idag och hur påverkar det ditt arbete?
 • Hur agerar du i de lite större frågorna?
 • Beteenden avseende affärsledning och personalledning
 
Modul 3: Verktygslådan
 • Coaching via GROW-modellen
 • Ge feedback för att växa andra
 • Bygga, utmana och utveckla teamet
 
Modul 4: Då kör vi
 • Inspirerande ledarskap
 • Utveckla och leda en högpreseterande kultur
 • Vikten av oliktänkande för prestation
 • Uppföljning av det personliga resultatet i gruppen
 • Redovisning av ”High Potentials” för mentorgruppen

Ledarskapsprogrammet High Potential - Mellansvenska Handelskammaren
Information om High Potential


Antal träffar
4 internatträffar, lunch till lunch

Datum
Ny uppstart i september 2018. Datum presenteras inom kort.


Anmälan
Anmäl ditt intresse till oss via E-post så hör vi av oss till dig.

Plats
Hälsingland

Pris
36 750 kr exkl. moms för medlemmar i Handelskammaren. 49 000 kr exkl. moms för icke medlemmar. 
I kurspriset ingår kost, logi, kurslitteratur.

För mer information
Kristina Snitt, Regionchef Dalarna
Tel 070-959 75 68
E-post

Cecilia Hed Malmström, Regionchef Gävleborg
Tel 072-229 350 00
E-post