HR-nätverket Pro(u)ductive


Nätverket för HR-chefer som vill ta plats och driva frågor som gör skillnad för organisationen.

Som en Pro(u)ductive-medlem kommer du analysera, diskutera och utveckla:
  • HR som driver resultat och framgång
  • Bra arbetsplats: utveckling och stolthet
  • Ledarskap som stärker prestation
  • ”Compassionate leadership"
Pro(u)ductive är ett nätverk för HR-chefer som har ambitionen att driva frågor som gör skillnad för organisationen, ledningsgruppen och medarbetarna.

Pro(u)ductive-medlemmarna träffas fyra gånger, från lunch till frukost, för att gemensamt analysera och diskutera olika frågor som kan påverka en organisation och samtidigt kunna lära känna varandra i en social miljö.

Som Pro(u)ductive-medlem ingår du i ett nätverk om 10 personer.

Programledning

Nätverket har inspirerats av diskussioner kring kompetensbegreppet och hur HR påverkar verksamheters produktivitet, arbetsgivarvarumärke och framgång.

Vi kommer att fördjupa oss i dessa frågor och söka vetenskaplig förankring bland annat genom samarbete med professor Daniel E Martin vid CCARE, Stanford University.

Programmet leds av Ulf Alexandersson, grundare och VD för Sprint som arbetar med kompetensförsörjning, management, HR- och organisationsutveckling.

Programmets upplägg

Träff 1
Presentation av deltagarna
Hur funkar vår hjärna?
Moraliska dilemman

Träff 2
HR roll och hur kan vi påverka den?
Hur mycket investerar vi i HR?
Kompetensmodeller
Gästföreläsare (via Skype): Professor Daniel E Martin, vid CCARE, Stanford University

Träff 3
Värdegrundsarbete
Ledarskap
Hur flyttar vi HRs roll uppåt i organisationen?
Gästföreläsare: Info kommer

Träff 4
Trender inom HR
Framtidens krav på HR-organisationen
Gästföreläsare: Info kommer

HR-nätverk Pro(u)ductive - Mellansvenska Handelskammaren
Information om HR-nätverket


Antal träffar
4 internatträffar, lunch till frukost (övernattning)

Datum
16 maj, 29 aug, 10 okt och 28 nov 2017
Samtliga träffar börjar med lunch kl 12.00 och avslutas efter frukost efterföljande dag. Den 27 juni samlas vi för en gemensam sommarlunch.

Plats
Tällberg 16 maj och 10 okt
Gävle 29 aug och 28 nov

Pris
18 000 kr exkl. moms för medlemmar i Handelskammaren. 24 000 kr exkl. moms för icke medlemmar. 
I priset ingår avgift för deltagande i 4 st lunch-till-frukost-möten. 

Hotell, luncher, middagar och andra resekostnader betalas av var deltagare.

För mer information
Kristina Snitt, Regionchef Dalarna
Tel 070-959 75 68
E-post

Cecilia Hed Malmström, Regionchef Gävleborg
Tel 072-229 35 00
E-post

Ulf Alexandersson, VD Sprint Dalarna AB
Tel 070-260 50  00
E-post

Anmäl här