Mellansvenska Handelskammarens exportnätverk

Exportnätverk

Varje dag svarar Handelskammaren på frågor från företag som arbetar med internationella affärer. Många gånger är frågorna snarlika oavsett vilken bransch man är i eller vilken storlek företaget har. Vi är övertygade om att det finns mycket att vinna på att hjälpa varandra i dessa frågor.

Syftet med Exportnätverket är:

  • Erfarenhetsutbyte
  • Information om förändringar
  • Inspiration
  • Ökad kunskap
  • Ett bredare kontaktnät

Vad ingår:

Exportnätverket träffas fyra gånger per år. Varje träff har ett tema som vi diskusterar kring.
Då det passar bjuder Mellansvenska Handelskammaren in experter på det aktuella ämnet. 

Exempel på teman vi går igenom: 
  • Tullkodex
  • Tullförändringar
  • Frihandelsarbetet
  • Betalningslösningar
  • Korruption
I kalendariet kan ni se aktuella datum för Exportnätverket. 

Intresseanmälan


Här kan du se vilka företag som är med i Exportnätverket.