Specialutformad kurs i Incoterms och dokumenthantering

Plats: Hos oss vid Handelskammaren eller hos dig som kund
Datum: Enligt överenskommelse
Tid: Start 08.30
Lunch: På Konserthuset om utbildningen äger rum hos oss
Avslut: Senast 17.15
Antal: Max 12 deltagare vid Handelskammaren

Kursupplägg

08.30 Välkomstfika och introduktion i dagens arbete. Vad ska vi veta när vi skiljs för dagen?
 
09.00 Teoripasset inkl. bensträckare med kaffe – Vi går igenom grunderna för Incoterms2010 vilka som finns och ansvarsfrågan. Vi startar upp Casearbeten eller praktiska diskussioner kring riktiga ”case”.
 
12.00 - 13.00 Lunch Konserthuset – vi har ett bokat bord.
 
13.00 - 15.30 Casearbete genomgång och diskussion 
 
15.30 - 16.30 Dokumentteori enligt arbetsmaterialet. Dokument som ATR, ATA EUR1 etc.
 
16.30 - 17.00 Dokumenthantering hos oss med Malin. Vad krävs för att stämpla utan problem.
 
17.00 - 17.15 Avslut – Fick vi veta vad vi ville? Vi återkopplar till morgonens frågor.

Arbetsmaterial till kursen

Till ert referensbibliotek erhåller ni:

  • ICC Questions&Answers 
  • ICC Guide to export 
  • ICC Incoterms 2010
  • Fem exemplar av Incoterms 2010 väggkartan

Efter kursen skickas alla PowerPoint-bilder till beställaren. Varje deltagare får även ett arbetsmaterial med tillhörande länkar för att kunna fördjupa sig i arbetet.

Specialutformad kurs i Incoterms och dokumenthantering - Mellansvenska Handelskammaren

Information

För mer information
Cecilia Hed Malmström Regionchef Gävleborg
Tel 072-229 350 00
E-post