Handelskammarens Exportnätverk

Teman per träff:


4 september i Gävle
Var är världen på väg? -Andreas Hatzigeorgiou, Chefsekonom, Stockholms Handelskammare och verksam vid Ratio-näringslivets forskningsinstitut


17 oktober i Falun 
Export och digitalisering - Andreas Westholm, VD, PowerTender

11 december i  Gävle
Lunch hos Landshövdingen Per Bill på Gävle Slott - Möjligheter och utmaningar för att öka exporten i Gävleborg och Dalarnas län.

6 februari i Gävle
Transport för export - Besök hos Gävle Hamn

20 mars i Falun
Tullförändringar och frihandelsavtal - senaste nytt - Tullverket och/eller Kommerskollegium


Varje dag svarar Handelskammaren på frågor från företag som arbetar med internationella affärer. Många gånger är frågorna snarlika oavsett vilken bransch man är i eller vilken storlek företaget har. Det är tydligt att det finns mycket att vinna på att hjälpa varandra i dessa frågor.
 
Exportnätverket är för dig som är medlem i Mellansvenska Handelskammaren och arbetar med export-, import- och skeppningsfrågor.
 
Syftet är:
Erfarenhetsutbyte
Information om förändringar
Inspiration
Ökad kunskap
Ett bredare kontaktnät 

Vi träffas fyra gånger per år och varje träff har ett tema som vi diskuterar kring. Vi bjuder in externa experter på det aktuella ämnet för att få den senaste informationen. Det kan vara Kommerskollegiet, Tullverket, Företag som agerar på en viss marknad eller modell, experter inom export och import.

Medlemskapet gäller företaget vilket gör att den eller de som är mest berörd av temat för träffen kan komma. 


För mer information och anmälan kontakta: 
Cecilia Hed Malmström, Regionchef Gävleborg, per mejl eller ring 072-229 35 00

Kristina Snitt, Regionchef Dalarna, per mejl eller ring 070-959 75 68


Deltagande företag: 
ABB
AB Edsbyverken
AB Hammarprodukter
AB PJ Haegerstrands
Ahlstrom-Munksjö Group
Bergqvist-Insjön AB
Business Sweden
Cibes Lift AB
Ctek Sweden AB
Dellner Couplers AB
Great Earth Scandinavia AB
G-man Tools AB
Gävle Hamn AB
Log Max AB
Mafi AB
Ovako Sweden AB
Psidac AB
Sandvik AB
Setra Trävaror AB
Stora Enso Fors
Sunfab Hydraulics AB
Östberg Group AB
Exportnätverk - Mellansvenska Handelskammaren
Datum: 20 mars 2018
Tid: 12.00 - 16.00
Stad: Falun (varannan gång i Gävle resp. Falun)
Pris: 7 000 kr exkl. moms för medlemmar. Priset är för en person, vill flera personer komma på en träff tillkommer 500kr/person och träff.
Lunch och fika ingår.