Handelskammarens Exportnätverk

Tema per träff:


4 september i Gävle
Var är världen på väg? -Andreas Hatzigeorgiou, Chefsekonom, Stockholms Handelskammare och verksam vid Ratio-näringslivets forskningsinstitut


17 oktober i Falun 
Export och digitalisering - Andreas Westholm, VD, PowerTender

11 december i  Gävle
Lunch hos Landshövdingen Per Bill på Gävle Slott - Möjligheter och utmaningar för att öka exporten i Gävleborg och Dalarnas län.

6 februari i Gävle
Transport för export - Talare presenteras senare

20 mars i Falun
Tullförändringar och frihandelsavtal - senaste nytt - Tullverket och/eller Kommerskollegium


Varje dag svarar Handelskammaren på frågor från företag som arbetar med internationella affärer. Många gånger är frågorna snarlika oavsett vilken bransch man är i eller vilken storlek företaget har. Vi är övertygade om att det finns mycket att vinna på att hjälpa varandra i dessa frågor.
 
Därför startar vi upp ett Exportnätverk för dig som är medlem i Mellansvenska Handelskammaren och arbetar med export-, import- och skeppningsfrågor.
 
Syftet är:
Erfarenhetsutbyte
Information om förändringar
Inspiration
Ökad kunskap
Ett bredare kontaktnät 

Vi kommer att träffas fem gånger per år och varje träff har ett tema som vi diskuterar kring. Då det passar kommer vi att bjuda in externa experter på det aktuella ämnet. Vi kommer bland annat att få besök av Kommerskollegiet, Tullverket och UD.

Utöver de fyra träffarna är det den 12 december en stor nätverkslunch, hos Landshövdingen på Gävle slott.

Medlemskapet gäller företaget vilket gör att den som är mest berörd av temat för träffen kan komma.


För mer information och anmälan kontakta: 
Cecilia Hed Malmström, Regionchef Gävleborg, per mejl eller ring 072-229 35 00

Kristina Snitt, Regionchef Dalarna, per mejl eller ring 070-959 75 68

Deltagande företag:

ABB
AB Edsbyverken
AB Hammarprodukter
AB PJ Haegerstrands
Ahlstrom-Munksjö Group
Bergqvist-Insjön AB
Business Sweden
Cibes Lift AB
Ctek Sweden AB
Dellner Couplers AB
Great Earth Scandinavia AB
G-man Tools AB
Gävle Hamn AB
Log Max AB
Mafi AB
Ovako Sweden AB
Psidac AB
Sandvik AB
Setra Trävaror AB
Stora Enso Fors
Sunfab Hydraulics AB
Östberg Group AB
Exportnätverk - Mellansvenska Handelskammaren
Datum: 11 december 2017
Tid: 12.00 - 16.00
Stad: Gävle (varannan gång i Gävle resp. Falun)
Pris: 7 000 kr exkl. moms för medlemmar. Priset är för en person, vill flera personer komma på en träff tillkommer 500kr/person och träff.
Lunch och fika ingår.